Aktuelt
september 29, 2016 · 0 Kommentarer · Magnhild Bruheim

Kva skjer med e-bøker på biblioteka?

— Mye er fortsatt usikkert når det gjelder e-bøker for utlån på biblioteket, seier NBU-leiar Bjørn Ingvaldsen. Sidan 2012 har e-bøker som ei prøveordning vore kjøpt inn til biblioteka gjennom ein fellesavtale med Forleggerforeningen….

september 27, 2016 · 0 Kommentarer · Magnhild Bruheim

NBU-tipset: Nhu Diep: Magikeren

Etter å ha laget tre spreke småbarnsbøker om Lille Ting, og i fjor den nokså rabiate Nådeløs bildebok for barn, er årets utgivelse fra vietnamesisk-bergenske Nhu Diep noe helt, helt annet: En vakker,…

Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere er en selvstendig forening grunnlagt i 1947.
Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og
økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

Postadresse
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0103 Oslo

Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58

Sekretariatet: sekretariat@nbuforfattere.no
Redaksjonen: redaksjonen@nbuforfattere.no

NBU © 2016 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Magnhild Bruheim. Signerte artikler avspeiler forfatterens og ikke nødvendig NBUs synspunkter.